Ceník služeb

Ceník služeb

 

Ceník výukových služeb

jazyk anglický, německý a ruský

1x60 minut
Skupinová výuka 2-5 účastníků
Individuální výuka
Všeobecný jazyk
550 Kč
600 Kč
Obchodní jazyk
650 Kč
700 Kč
Profesní jazyk*
750 Kč
800 Kč

 

1x90 minut
Skupinová výuka 2-5 účastníků
Individuální výuka
Všeobecný jazyk 700 Kč 750 Kč
Obchodní jazyk 750 Kč 800 Kč
Profesní jazyk* 850 Kč 900 Kč
 • nejsme plátci DPH, při odběru dvou a více hodin poskytujeme slevy

* profesní jazyk je například angličtina pro zdravotní sestry, angličtina v letectví aj.

Cena za vyučovací hodinu zahrnuje vstupní jazykový audit, přípravu, výběr, dodání a zpracování všech výukových materiálů, pravidelné monitorovací výstupní testy, konzultace online, výstupní jazykový audit, vedení docházky, administrativní úkony a výdaje spojené s dopravou do místa konání výuky. V případě delších tras účtujeme náklady  na dopravu dle dohody s klientem. 

Ceník překladatelských služeb

Uvedené ceny jsou za 1 x NS = 1800 znaků bez mezer a vztahují se na obousměrné překlady (NS = jedna normostrana, tj. 30 řádků po 60 úhozech)
Všeobecný jazyk 250 - 300 Kč
Obchodní jazyk 300 - 400 Kč           
Profesní jazyk* 350 - 450 Kč           
Korektury      50  - 200 Kč
Za expresní překlady účtujeme příplatek dle objemu a dohody s kientem. (expresní příplatek činí 15% až 40%.)
 • ceny jsou smluvní

 * profesní jazyk =  dle oboru - např. chemie, účetnictví apod.

Storno poplatek za zrušení překladu:
Zruší-li zákazník objednávku, je povinen uhradit tu část překladu, kterou překladatel přeložil do doby stornování objednávky překladu zákazníkem.

Ceník tlumočnických služeb

Konsekutivní tlumočení a doprovodné tlumočení

Krátká jednání, školení, přednášky, prezentace:

 • Hodinová sazba od 600 Kč (dle odbornosti)

Delší časové úseky :

 • 4 hodiny - od 2 500Kč  (dle odbornosti)
 • Celodenní akce od 3 000Kč (dle odbornosti)
Storno poplatky – zruší-li zákazník objednané tlumočení:
 1. v den konání tlumočení, bude účtován storno poplatek ve výši 80 % z ceny.
 2. 1 pracovní den před konáním tlumočení  - storno 50%, 2 pracovní dny - storno 30%

  Konzultace

 • Jednorázové jazykové konzultace/výuka - příprava na služební cesty, společenské události, prezentace, jednání, kongresy,pracovní pohovory, soudní stání,pomoc s vyřizováním víz, grantů aj.
  Od 600 Kč/60 minut, od 400Kč/60minut -online

Výuka jazyků online

 • Podle počtu objednaných hodin a odbornosti
  Od 450Kč/ 60 minut

  Konzultace online

 • Jednorázové jazykové konzultace, příprava na služební cesty, kongresy, společenské události, pracovní pohovory viz.konzultace.
  Od 450Kč/ 60 minut

   

  Výše uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

 

návrh smlouvy návrh smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 
[O nás] [Profily členů] [Reference] [Aktuality] [Časté dotazy] [Ceník služeb] [Kontakty]